(1)
ธัญญพืช อ. กว่าจะเป็นวัฒนธรรมมหิดล: สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน. Siriraj Med Bull 2020, 4, 53-56.