(1)
แซ่ก๊วย ว.; เหลืองภัทรวงศ์ ศ. .; เส็มหมาด ส. .; ทิตอร่าม ส. . การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่. เวชบันทึกศิริราช 2022, 15, 246-253.