(1)
ฉายะจินดา เ. การติดตามผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้. Siriraj Med Bull 2017, 8, 83-88.