(1)
สุขพณิชนันท์ ส. Senior-Freshy ในโรงเรียนแพทย์ศิริราช. Siriraj Med Bull 2017, 6, 33-39.