(1)
บวรกิตติ ส. ปฏิทัศน์รายงานเนื้อปอดและเยื่อหุ้มปอดผิดปรกติในคนงานโรงงานกระเบื้องมุงหลังคา. Siriraj Med Bull 2017, 6, 46-47.