(1)
สถิรเรืองชัย ศ. การรักษาความลับของผู้ป่วย. Siriraj Med Bull 2017, 6, 95-100.