(1)
ธรรมลิขิตกุล ว. เชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะ (ยาต้านจุลชีพ) และการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ. Siriraj Med Bull 2017, 6, 117-120.