(1)
ฟองศิริไพบูลย์ ว. แพทย์ออกชันสูตรพลิกศพ ณ ที่ที่พบศพ: หน้าที่หรือดุลพินิจ. Siriraj Med Bull 2017, 2, 44-53.