(1)
เศรษฐบรรจง ส. พิษวิทยากับการชันสูตรพลิกศพ Toxicology in Medicolegal Death Investigation. Siriraj Med Bull 2017, 2, 84-91.