(1)
สุขพณิชนันท์ ส. เตมเปราตูระ (Temperature). Siriraj Med Bull 2017, 1, 49-54.