(1)
ถิฐาพันธ์ ว. ที่มาศัพท์แพทย์: โรคของสะดือ. Siriraj Med Bull 2017, 1, 55.