(1)
เลิศบรรณพงษ์ ต. น้ำหนักตัวมารดากับการตั้งครรภ์: ปัจจัยที่สูติแพทย์อาจมองข้าม. Siriraj Med Bull 2017, 1, 81-90.