(1)
ถิฐาพันธ์ ว. ที่มาศัพท์แพทย์: ภาวะกะเทย (Hermaphrodite). Siriraj Med Bull 2017, 1, 105-106.