(1)
ธรรมลิขิตกุล ว. โคลิสติน: ยาต้านจุลชีพสำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียกรัมลบดื้อยา. Siriraj Med Bull 2017, 1, 152-158.