(1)
ถิฐาพันธ์ ว. ที่มาศัพท์แพทย์: เสียงสะท้อน (Echo). Siriraj Med Bull 2017, 1, 159-160.