(1)
ธรรมอักษร ภ. การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน. Siriraj Med Bull 2017, 10, 34-41.