แซ่ก๊วย ว., เหลืองภัทรวงศ์ ศ. ., เส็มหมาด ส. ., & ทิตอร่าม ส. . (2022). การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่. เวชบันทึกศิริราช, 15(4), 246–253. https://doi.org/10.33192/smb.v15i4.258125