วันศรีสุธน ว.; สิงหกันต์ ศ.; จุลกทัพพะ ส. การศึกษาความคลาดเคลื่อนของการสรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการที่มีผลต่อการให้รหัส ICD จากการตรวจสอบรหัส ICD real time ของผู้ป่วยใน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช. เวชบันทึกศิริราช, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 62–68, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242222. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.