แซ่ก๊วย ว.; เหลืองภัทรวงศ์ ศ. .; เส็มหมาด ส. .; ทิตอร่าม ส. . การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่. เวชบันทึกศิริราช, [S. l.], v. 15, n. 4, p. 246–253, 2022. DOI: 10.33192/smb.v15i4.258125. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/258125. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.