ฟองศิริไพบูลย์ ว. แพทย์ออกชันสูตรพลิกศพ ณ ที่ที่พบศพ: หน้าที่หรือดุลพินิจ. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 44–53, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81963. Acesso em: 5 mar. 2024.