ถิฐาพันธ์ ว. ที่มาศัพท์แพทย์: ภาวะกะเทย (Hermaphrodite). Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 105–106, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82118. Acesso em: 5 mar. 2024.