แซ่ก๊วย วิมล, เหลืองภัทรวงศ์ ศุภวิช, เส็มหมาด สุกรี, และ ทิตอร่าม สกลรัฐ. 2022. “การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่”. เวชบันทึกศิริราช 15 (4):246-53. https://doi.org/10.33192/smb.v15i4.258125.