สุขพณิชนันท์ สัญญา. 2017. “Senior-Freshy ในโรงเรียนแพทย์ศิริราช”. Siriraj Medical Bulletin 6 (1):33-39. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81673.