แซ่ก๊วย ว., เหลืองภัทรวงศ์ ศ. ., เส็มหมาด ส. . และ ทิตอร่าม ส. . (2022) “การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่”, เวชบันทึกศิริราช, 15(4), น. 246–253. doi: 10.33192/smb.v15i4.258125.