บวรกิตติ ส. (2017) “ปฏิทัศน์รายงานเนื้อปอดและเยื่อหุ้มปอดผิดปรกติในคนงานโรงงานกระเบื้องมุงหลังคา”, Siriraj Medical Bulletin, 6(1), pp. 46–47. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81675 (Accessed: 23 February 2024).