ฟองศิริไพบูลย์ ว. (2017) “แพทย์ออกชันสูตรพลิกศพ ณ ที่ที่พบศพ: หน้าที่หรือดุลพินิจ”, Siriraj Medical Bulletin, 2(1), pp. 44–53. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81963 (Accessed: 1 March 2024).