เศรษฐบรรจง ส. (2017) “พิษวิทยากับการชันสูตรพลิกศพ Toxicology in Medicolegal Death Investigation”, Siriraj Medical Bulletin, 2(2), pp. 84–91. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81974 (Accessed: 23 February 2024).