ธรรมอักษร ภ. (2017) “การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน”, Siriraj Medical Bulletin, 10(1), pp. 34–41. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/87530 (Accessed: 3 March 2024).