[1]
นาคช่วย ป., อินประสงค์ ล., ตันตระกูล ว., ทองใบ ป., and จันต๊ะนุ พ., “MEWS: Adult Pre Arrest Sign กับบทบาทพยาบาล”, Siriraj Med Bull, vol. 10, no. 3, pp. 186–190, Dec. 2017.