[1]
วัฒนายิ่งเจริญชัย ร., “วิธีคุมกำเนิดระยะยาว : ห่วงอนามัยคุมกำเนิด”, Siriraj Med Bull, vol. 10, no. 3, pp. 204–212, Dec. 2017.