[1]
เรืองวิญญูเวช อ., “นวัตกรรม Skin Port Protector”, Siriraj Med Bull, vol. 11, no. 1, pp. 46–50, Jun. 2018.