[1]
ตานพิพัฒน์ ส., รัตนสุวรรณ ด., and อรุณธารี ป., “Array ”, Siriraj Med Bull, vol. 11, no. 2, pp. 110–117, Oct. 2018.