[1]
นักไร่ น., ลีวานันท์ ป., and แสงศรี ว., “การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด หัวใจที่ได้รับการสวนหัวใจผ่าน หลอดเลือดแดงเรเดียล”, Siriraj Med Bull, vol. 9, no. 3, pp. 168–174, Jun. 2019.