[1]
พนาดำรง เ., “การเขียนเรื่องเล่า ด้วยเทคนิค การเล่าเรื่อง (Story telling)”, Siriraj Med Bull, vol. 9, no. 3, pp. 194–196, Jun. 2019.