[1]
กิจเลิศผล อ., “โครงการวิจัยต้นทุน และประโยชน์ในการสื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของหน่วยตรวจโรคผิวหนัง โรงพยาบาลศิริราช”, Siriraj Med Bull, vol. 12, no. 2, pp. 72–78, Jul. 2019.