[1]
นาคบุญนำ ร., ผึ่งผาย ก., and กังธีรวัฒน์ ว., “การใช้เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม”, Siriraj Med Bull, vol. 12, no. 2, pp. 116–121, Jul. 2019.