[1]
สกุลกันบัณฑิต ก., โชคไพศาล ว., โตเจริญโชค ธ., and พรวิลาวัณย์ ส., “การดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการใส่ Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) ในระยะผ่าตัด”, Siriraj Med Bull, vol. 12, no. 3, pp. 188–195, Dec. 2019.