[1]
ธิคม ณ., ชัยวัฒน์ อ., and จิตตวัฒนรัตน์ ก., “ภาวะสับสนเฉียบพลันใน ผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม”, Siriraj Med Bull, vol. 12, no. 3, pp. 196–201, Dec. 2019.