[1]
สุขพิชนันท์ ส. ., “เพื่อผู้ป่วยดุจคนรัก เพื่อสังคมและโลกที่สันติสุข”, Siriraj Med Bull, vol. 3, no. 3, pp. 114–115, Feb. 2020.