[1]
นวลมิ่ง ป., ตันสกุล ส., ซื่ออุดมทรัพย์ จ., and ศรีนวลไชย ว., “การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเอกสารของบริษัทประกันชีวิตถึงหอผู้ป่วยเพื่อช่วยลดเวลาการรอกลับบ้านของผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช”, Siriraj Med Bull, vol. 13, no. 1, Feb. 2020.