[1]
คงสมชม อ., สุดาชม ว., and เจนวรรณธนะกุล ป., “ปวดหลังเรื้อรัง ต้องทำอย่างไร ”, Siriraj Med Bull, vol. 13, no. 1, Feb. 2020.