[1]
ศรีสันติโรจน์ ณ., “การให้วิตามินเคเพื่อป้องกันดรคเลือดออกในทารกแรกเกิด”, Siriraj Med Bull, vol. 4, no. 1, pp. 5–7, May 2020.