[1]
สุขพณิชนันท์ ส., “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นิวัฒน์ จันทรกุล”, Siriraj Med Bull, vol. 4, no. 1, pp. 15–18, May 2020.