[1]
ฉายะจินดา เ., “ภาวะแท้งติดเชื้อ”, Siriraj Med Bull, vol. 4, no. 2, pp. 49–52, May 2020.