[1]
ธัญญพืช อ., “กว่าจะเป็นวัฒนธรรมมหิดล: สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน”, Siriraj Med Bull, vol. 4, no. 2, pp. 53–56, May 2020.