[1]
พิชัยศักดิ์ ว., “การบริหารงานโรงพยาบาลร่วมสอนของภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมิดล”, Siriraj Med Bull, vol. 5, no. 1, pp. 1–11, May 2020.