[1]
ชื่นภักดี ร., “ผลการศึกษาผู้ป่วยไม่มีหลักฐานเอกสารแสดงตนที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลศิริราชช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒”, Siriraj Med Bull, vol. 5, no. 1, pp. 22–28, May 2020.