[1]
วันศรีสุธน ว., สิงหกันต์ ศ., และ จุลกทัพพะ ส., “การศึกษาความคลาดเคลื่อนของการสรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการที่มีผลต่อการให้รหัส ICD จากการตรวจสอบรหัส ICD real time ของผู้ป่วยใน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช”, เวชบันทึกศิริราช, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 62–68, พ.ค. 2020.