[1]
แซ่ก๊วย ว., เหลืองภัทรวงศ์ ศ. ., เส็มหมาด ส. ., และ ทิตอร่าม ส. ., “การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่”, เวชบันทึกศิริราช, ปี 15, ฉบับที่ 4, น. 246–253, ต.ค. 2022.