[1]
พนาดำรง เ., “มุ่งสู่...องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วย KM”, Siriraj Med Bull, vol. 9, no. 2, pp. 90–92, Mar. 2017.